Relación provisoria de solicitudes admitidas e excluídas a trámite na convocatoria de movilidade internacional de bolsas "Ourense Exterior" para realizar estudos de mestrado no campus de Ourense

Bolsas e axudas

20-07-2017

Resolución reitoral do 19 de xullo de 2017 pola que se publica a relación provisoria de solicitudes admitidas e excluídas a trámite na convocatoria de mobilidade internacional de bolsas "Ourense Exterior" para realizar estudos de mestrado no campus de Ourense durante o curso académico 2017/18.

Ábrese un prazo de 5 días hábiles dende a publicación desta resolución para enmendar as causas de exclusión.