Consello de Goberno

Consello de Goberno

13-07-2017

Comunícase que foi convocado, en sesió ordinaria, o Consello de Goberno. No documento que se achega pódese consultar a orde do día da reunión.