Convocatoria de axudas para redactar traballos de investigación en lingua galega 2017

Bolsas e axudas

15-03-2017 ata: 31-08-2017

Resolución reitoral, do 14 de marzo de 2017, pola que se convocan as axudas para elaborar os traballos de investigación en lingua galega