Expresión plástica para educación infantil e primaria: gomaeva e outros materiais novidosos.

Obradoiros

25-03-2014 ata: 30-04-2014

Proporcionar habilidades artísticas no alumnado, dando a coñecer diversos materiais novidosos que poden atopar no mercado. Desenvolver a creatividade personal en actividades abertas ou dirixidas. 

 

Prezo: 50 euros

Descontos:

37.50 euros para membros da comunidade universitaria

25 euros para bolseiros/as

Créditos: 2 créditos de libre elección  e 1 crédito ECTS para as ensinanzas de grado

 

Horas: 30

Plazas:25

Lugar de celebración: Aula de artes plásticas da Facultade de Ciencas da Educación e do Deporte

Horario: Martes e mércores de 16.30 a 19.30 horas