Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Francés-Español
   Recomendacións

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
 
Outros comentarios
O alumnado ha de asumir que a súa lingua *B (o francés) debe empezar a ser tan súa como a súa lingua A (o español). O tradutor ha de ser sempre un excelente redactor na lingua de chegada, por moito que esta sexa unha *L2 para el. Para iso debe adquirir previamente determinadas estratexias que lle permitan *reformular correctamente en francés o sentido do texto de partida redactado en español procurando facer gala da maior claridade á hora de expresarse en lingua francesa. Velaquí unha breve listaxe dos coñecementos previos e destrezas básicas que se consideran ferramentas indispensable do traballo *discente para esta materia: -Dominio das normas cultas das dúas linguas de traballo e, por conseguinte, máxima corrección tanto na expresión escrita como na expresión oral. -Lectura intensiva, extensiva e selectiva de textos escritos nas dúas linguas de traballo -Interpretación de textos ou discursos (detección de dobres sentidos e implícitos, intencionalidades ocultas, ironía, manipulación ideolóxica, etc. ) escritos ou orais nas dúas linguas de traballo -Coñecementos básicos de ofimática, comunicación electrónica e Internet: procesador de textos; correo electrónico; *navegadores; léxicos, glosarios, dicionarios e enciclopedias en formato electrónico en liña e *off *line; correctores *ortográficos, etc. -Uso eficiente dos fondos bibliotecarios, fontes de documentación e dicionarios en formato papel Para conseguir estes *prerrequisitos proponse o seguinte plan de traballo que o alumno debería realizar antes de empezar o período de docencia: -Estudo pormenorizado do *Bon *usage da lingua francesa (véxase apartado correspondente na bibliografía) -Exercicios de lectura intensiva, extensiva e selectiva, en papel e en pantalla de textos escritos nas dúas linguas de traballo -Uso cotián do computador, a «pluma do tradutor do século *XXI», con vistas á *familiarización no manexo dos distintos programas e dos novos formatos *hipertextuales -Sesións de traballo práctico na rede: procura e consulta de fontes de información terminolóxica (léxicos, glosarios, dicionarios, enciclopedias) e documental; xestión de contas de correo electrónico; envío telemático de arquivos, etc. -Asistencia aos cursos de formación ofrecidos pola Biblioteca Central da *Universidade de Vigo e pola Biblioteca da *Facultade de *Filoloxía e *Tradución
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000