Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Francés-Español
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
C2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
C3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
C4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
C5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
C6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
C8 Destreza para a procura de información/documentación
C9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
C12 Posuír unha ampla cultura
C13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
C14 Dominio de ferramentas informáticas
C17 Capacidade de tomar decisións
C20 Facilidade para as relacións humanas
C21 Rigor e seriedade no traballo
C24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
C25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
C26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
C28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
C32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
C33 Dominio oral e escrito da lingua propia
D1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
D2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
D3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
D5 Coñecementos de informática aplicada
D6 Capacidade de xestión da información
D7 Toma de decisións
D8 Compromiso ético e deontolóxico
D9 Razoamento crítico
D10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
D11 Habilidades nas relacións interpersoais
D12 Traballo en equipo
D14 Motivación pola calidade
D15 Aprendizaxe autónoma
D16 Adaptación a novas situacións
D17 Comprensión doutras culturas e costumes
D18 Creatividade
D19 Iniciativa e espírito emprendedor
D20 Lideranza
D22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
D23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000