Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Francés-Español
   Competencias
Código Descrición
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE12 Posuír unha ampla cultura
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE20 Facilidade para as relacións humanas
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CE30 Coñecemento de idiomas
CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
CT4 Resolución de problemas
CT5 Coñecementos de informática aplicada
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Traballo en equipo
CT13 Traballo nun contexto internacional
CT14 Motivación pola calidade
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT18 Creatividade
CT19 Iniciativa e espírito emprendedor
CT20 Lideranza
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000