Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207


 
Outros comentarios
Nesta materia se parte dun nivel cero de alemán, polo que non é necesario ter coñecementos previos. Recoméndase a asistencia ás clases, a participación activa nas mesmas e o traballo regular, así como o uso dos recursos da biblioteca. Recoméndase ter tamén en conta os seguintes aspectos: 1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo do curso ou no exame final suporá un cero nesa proba. 2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma MOOVI e de estar ao tanto das datas nas que teñen lugar as distintas probas de avaliación. 3. O alumnado visitante en programas de intercambio con universidades estranxeiras, deberá ter en conta a lingua e o nivel de lingua do curso. 4. Ademais dos contidos e pertinencia dos exercicios e exame escrito, valorarase a corrección lingüística dos mesmos. Ao final desta materia espérase alcanzar o nivel A1.1. en alemán.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000