Guia docente 2021_22
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Programación avanzada para a enxeñaría
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Avaliarase as solucións achegadas polo alumno na resolución das diferentes prácticas de laboratorio propostas 40 CG3
CG4
CE3
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT17
CT19
Resolución de problemas Cualificarase a aplicación dos coñecementos adquiridos na resolución de tarefas de enxeñería específicas 30 CG3
CG4
CE3
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT17
CT19
Lección maxistral Avaliarase a participación activa do alumno nas diferentes actividades formativas 10 CG3
CG4
CE3
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT17
CT19
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Calidade dos informes das diferentes prácticas propostas e das solucións achegadas 20 CG3
CG4
CE3
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT17
CT19
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).


A avaliación nesta materia ten un compoñente moi alto de avaliación continua durante a realización das diferentes actividades académicas desenvolvidas durante o curso. No caso de convocatorias diferentes da convocatoria de maio e para alumnos que renuncien á avaliación continua, a avaliación realizarase no laboratorio, mediante o desenvolvemento práctico dunha aplicación similar ás desenvolvidas durante o curso.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000