Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española
 Materias
  Idioma moderno: Idioma (B) Alemán I
   Contidos
Tema Subtema
1. Introdución: a lingua alemá. Alfabeto e fonética.
Regras básicas de pronuncia.
Letras e sons. Deletrear.
A declinación: o nominativo. O artigo determinado e indeterminado e os pronombres persoais.
Países, cidades, linguas e xentilicios.
O mapa de Europa.
Saúdos e presentacións.
2. O presente dos verbos regulares e os verbos "sein" e "haben".
A posición do verbo na frase.
Preposicións locais: 'aus', 'in', 'nach'.
As profesións e outros datos persoais Os números e a idade.
A familia.
3. Morfoloxía do nome: xénero e número.
O sufijo de feminino 'in'.
A formación do plural. Regras.
Falar na clase.
Os números. Operacións matemáticas.
4. Presente dos verbos irregulares.
Verbos separables.
O pronombre impersonal 'man'.
A hora.
Medios de transporte e viaxes.
5. O caso acusativo e as súas preposicións.
Os pronombres posesivos.
O adxectivo en posición predicativa.
As compras.
6. As partículas: 'wohl', 'doch', 'aber', 'ja', etc.
As conxuncións: und, oder, aber, denn.
Os adverbios de tempo.
A negación: nein/ nicht/ kein.
Os números: o prezo das cousas.
Facer valoracións.

7. O nome: repaso de normas de xénero e formación do plural.
Nomes compostos.
A comunicación: cartas, formularios, mensaxes, correos electrónicos, etc.
8. Os verbos modais.
O caso dativo e as súas preposicións.
Tempo libre. Hobbies.
9. Preposicións temporais.
Os números ordinales.
No hotel.
Indicacións temporais: hora, data, etc.
10. Repaso dos verbos modais. O verbo 'mögen' e a forma 'möchte'. Comidas e bebidas. Receitas.
As distintas comidas do día.
11. O caso xenitivo. As súas preposicións. Estados federais (Länder) e capitais da RFA.
Observación: este temario inicial, en que se propón un estudo da lingua e da cultura alemás, está aberto as novas propostas que poidan xurdir durante o desenvolvemento das clases. Ao longo do curso, sobre todo nas clases prácticas, se irán tratando temas de coñecemento cultural dos paises de fala alemana (Landeskunde).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000