Guia docente 2021_22
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación/V01G230V01209
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego/V01G230V01943

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Traballo de Fin de Grao/V01G230V01991

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego/V01G230V01613
 
Outros comentarios
Para poder cursar con aproveitamento esta materia, é recomendable ter acadado o nivel B2,2 en alemán. O alumnado deberá ir ampliando os seus coñecementos de lingua e cultura alemás de maneira autónoma para acadar polo menos o nivel C1.1 ó remate do semestre. Alumnado cuxa 1ª lingua non sexa o galego (alumnado Erasmus, Seneca etc.): Requírese polo menos un nivel B2 na lingua galega e C1 da lingua alemá ou C1 en galego e B2 en alemán. É responsabilidade do alumnado consultar a documentación e os anuncioas a través da plataforma de teledocencia e de estar ó tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000