Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
   Contidos
Tema Subtema
I. INTRODUCIÓN Á ORTOGRAFÍA TÉCNICA 1.1. A ORTOGRAFÍA TÉCNICA
1.1.1. A ortografía especializada
1.1.2. A ortografía tipográfica ou ortotipografía
1.1.3. A ortografía publicitaria

1.2. As FALTAS DE ORTOGRAFÍA TÉCNICA
1.2.1. Erros na ortografía especializada
1.2.2. Erros na ortografía tipográfica ou ortotipografía
1.2.3. Erros na ortografía publicitaria
1.2.4. Normas de ortografía técnica: Ole a RAE

1.3. ASPECTOS XERAIS DA TIPOGRAFÍA
1.3.1. Fundamentos da arte *tipográfico
1.3.2. Tipoloxía
1.3.3. Tipometría
1.3.4. Composición e disposición tipográficas
1.3.5. Compaginación
1.3.6. Os 4 aspectos principais da relación entre texto e tipografía

1.4. O CORRECTOR (*ORTO)*TIPOGRÁFICO «PROFESIONAL»
1.4.1. Ortotipografía e corrección ortotipográfica
1.4.2. A normativa ortotipográfica
1.4.3. O corrector (orto)tipográfico, a ortotipografía e a tipografía

1.5. TIPOGRAFÍA E TRADUCIÓN_CAL É O TEU TIPO?
1.5.1. Auriol
1.5.2. Bodoni
1.5.3. Cómic Sans
1.5.4. Cooper Black
1.5.5. Futura
1.5.6. Garamond
1.5.7. Gotham
1.5.8. Helvetica
1.5.9. Mistral
1.5.10. Times New Roman
1.5.11. Trajan
1.5.12. Transport
II. NORMAS DE ORTOGRAFÍA TÉCNICA 2.1. O CÓDIGO TIPOGRÁFICO

2.2. O LIBRO DE ESTILO
2.2.1. Autoría e autoridade do libro estilo
2.2.2. Diferenzas entre o libro estilo e o manual estilo

2.3. BREVE PERCORRIDO POLOS LIBROS DE ESTILO DA LINGUA ESPAÑOLA

2.3.1. Manual de estilo de Axénciaa Efe
2.3.1.1.. Lázaro Carreter e a idea do libro de estilo común
2.3.1.2. Alberto Gómez Font & Alex Grijelmo e o Proxecto Zacatecas
2.3.1.3. A RAE e o DPD
2.3.1.4. FundéuBBVA e as súas «recomendacións»

2.3.2. O libro de estilo [de] O País

2.3.3. O libro de estilo [de] A Vangarda

2.3.4. O libro de estilo [do] Abc

2..3.5. O libro de estilo [de] O Mundo

2.3.6. O libro de estilo [de] La Voz de Galicia

2.3.7. O libro de estilo [de] O Xornal de Catalunya

2.3.8. O libro de estilo [de] Vocento

2.3.9. O libro de estilo [de] O Mundo Deportivo

2.3.10. Libros de estilo de medios audiovisuais

2.3.11. Libros de estilo institucionais


2.6. GRAFÍA TOPONÍMICA E LIBROS DE ESTILO

2.6.1. Nomes propios e tradución
2.6.1.1. Para-traducir a identidade
2.6..1.2. Nomear a Memoria

2.6.2. Traducir ou non os topónimos
2.6.2.1. A falta de unificación de criterios nos libros de estilo
2.6.2.2. Sistema, Norma e Uso
2.6.2.3. «Romanía» ou «Rumania»?
2.6.2.4. «Pequín» ou «*Beijing»?
2.6.2.5. «A Coruña», «Ourense», «Lérida», «Xirona», «Illas Baleares» ou «A Coruña», «Ourense», «Lleida», «Xirona», «Illes Balears»?
2.6.2.6. Tradición, tradución, transcrición e transliteración: o decálogo da UE para-traducir topónimos
III. AS ERRATAS 3.1. CLASES DE ERRATA

3.2. ANTIGÜEDAD DA ERRATA

3.3. MECANISMOS DE PRODUCIÓN DAS *ERRATAS: do metaplasmo ao barbarismo (disgrafías, cacografías e faltas de ortografía)
3.3.1. Erratas por ADICIÓN de signos innecesarios
3.3.1.1. Prótese
3.3.1.2. Epéntesis
3.3.1.3. Paragoge
3.3.1.4. Ditografía, diptografía ou duplografía
3.3.2. Erratas por SUPRESIÓN ou omisión de signos
3.3.2.1. Aférese
3.3.2.2. Síncopa
3.3.2.3. Apócope
3.3.2.4. Haplografía
3.3.3. Erratas por TRASPOSICIÓN de signos (metátesis)
3.3.4. Erratas por SUBSTITUCIÓN de signos (b por v, g por j, s por x)
3.3.5. Erratas por ULTRACORRECCIÓN, hipercorrección ou hiperurbanismo (Bilbado por Bilbao)
IV. PROTOCOLOS DE CORRECCIÓN DE PROBAS DE IMPRENTA 4.1. METODOLOXÍA DA CORRECCIÓN
4.1.1. Decálogo (+3) de consellos prácticos
4.1.2. Ambiente e condicións de traballo
4.1.3. Visión de conxunto das tarefas

4.2. Os SIGNOS DE CORRECCIÓN DE IMPRENTA
4.2.1. Signos de localización: marcas, chamadas ou sinais
4.2.2. Signos de corrección: orixes e variantes culturais dos signos de corrección
4.2.3. Clasificación dos signos segundo a tarefa de corrección
4.2.3.1. Suprimir
4.2.3.2. Engadir
4.2.3.3. Cambiar tipoloxías
4.2.3.4. Separar
4.2.3.5. Unir
4.2.3.6. Transponer
4.2.3.7. Aliñar ou xestionar os brancos
4.2.3.8. Anular a corrección marcada

4.3. NORMAS PARA A CORRECCIÓN DE IMPRENTA
4.3.1. Norma UNE_54051=1974
4.3.2. Norma UNE_1083=1962
4.3.3. Norma UNE-EN_15038=2006
V. TIPOS DE LECTURA E CONTROIS DE CALIDADE PARA UNHA TRADUCIÓN PROFESIONAL EDITADA 5.1. A NOCIÓN DE LECTURA: LER PARA-TRADUCIR
5.1.1. O sentido é unha estratexia textual
5.1.2. Mutación do texto, mutación da lectura
5.1.3. Pantalla vs. Papel

5.2. TIPOS DE LECTURA
5.2.1. A lectura intensiva
5.2.2. A lectura extensiva
5.2.3. A lectura selectiva
5.2.4. Lector, usuario ou consumidor de signos e símbolos?

5.3. FASES NO CONTROL DE CALIDADE DA EDICIÓN DE TRADUCIÓNS PROFESIONAIS
5.3.1. Control(es) de calidade: a Norma UNE-EN_15038=2006
5.3.2. A relectura ou verificación
5.3.3. A corrección de concepto e de estilo
5.3.4. A revisión
5.3.5. A edición
5.3.5.1. A corrección *tipográfica
5.3.5.2. A postedición
5.3.5.3. A preedición

5.4. TRANSLATIO VS. TRADUCTIO
5.4.1. Ler para traducir na Idade Media: Translatio
5.4.2. Ler para-traducir no Renacemento: Traductio
5.4.3. Translatio vs. Traductio / Communio vs. Communicatio / «Cultura común» vs. «Cultura en común»
VI. TIPOS DE CORRECCIÓN NA EDICIÓN DE TRADUCIÓNS PROFESIONAIS 6.1. CORRECCIÓN DE CONCEPTO

6.2. CORRECCIÓN DE ESTILO
6.2.1. Normas de corrección de estilo
6.2.2. Técnicas da corrección de estilo
6.2.3. A opinión do autor

6.3. CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA
6.3.1. Corrección de galeradas
6.3.1.1. Normas para a corrección de galeradas
6.3.1.2. Metodoloxía na corrección de galeradas
6.3.1.3. Regras de ouro para aplicar as normas e os métodos de correción de galeradas
6.3.2. Corrección de compaxinadas
6.3.2.1. Normas para a corrección de compaxinadas
6.3.2.2. Corrixir o peritexto icónico para-traducir a imaxe
6.3.2.3. O efecto maqueta
6.3.3. Corrección de terceiras probas
6.3.4. Comprobación de correccións
6.3.5. As capelas
6.3.6. Corrección en imprenta antes e despois da era dixital
VII. EXTRANJERISMOS ORTOTIPOGRÁFICOS 7.1. O MIMETISMO ORTOGRÁFICO

7.2. ANGLICISMOS ORTOTIPOGRÁFICOS

7.2.1. Anglicismos ortográficos
7.2.1.1. As maiúsculas mal usadas
7.2.1.2. Escritura incorrecta do plural das siglas
7.2.1.3. Escritura incorrecta dos anos e as décadas
7.2.1.4. Escritura incorrecta das datas
7.2.1.5. Escritura incorrecta de porcentaxes e signos monetarios
7.2.1.6. Escritura incorrecta de números romanos
7.2.1.7. Signos ortográficos mal usados
7.2.1.7.1. Mala puntuación das cantidades
7.2.1.7.2. Mal uso de cóma
7.2.1.7.3. Mal uso das comiñas
7.2.1.7.4. Confusión permanente no uso de tres signos similares pero diferentes: o guión, o menos e a raia
7.2.1.8. A incorrecta numeración de apartados e parágrafos
7.2.1.9. Grafiar sen punto as abreviaturas
7.2.1.10. A construción entrecomillada do diálogo

7.2.2. Anglicismos tipográficos
7.2.2.1. Omisión da sangría
7.2.2.2. Versalita nas primeiras palabras do primeiro parágrafo
7.2.2.3. Espazo dun cuadratín despois de punto e seguido
7.2.2.4. Símbolos nas chamadas de nota

7.3. GALICISMOS ORTOTIPOGRÁFICOS

7.4. O BARBARISMO ORTOGRÁFICO
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000