Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Francés-Español
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Tradución idioma 2, III: Francés-Español/V01G230V01612


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
Tradución idioma 2, I: Francés-Español/V01G230V01412
 
Outros comentarios
Dadas as características da materia, é necesario que todos os estudantes que decidan cursala a través do sistema de avaliación continua intégrense e participen na mesma desde a data de inicio do cuadrimestre. Nivel de francés mínimo recomendado: nivel B2 de francés segundo o Marco Europeo de Referencia. De acordo coa normativa da Uvigo con respecto á avaliación de traballos, encargos, proxectos, etc: si detéctase que estes (ou algunha dos seus partes) son plaxios ou que non son de autoría propia, a cualificación dos mesmos será 0. Alegar descoñecemento destas cuestións non eximirá ao alumnado de responsabilidade en relación coas mesmas. É necesario, para poder seguir o sistema de traballo previsto na materia, dispor dun computador có que asistir ás clases. ESTUDANTES ERASMUS Esta materia non está enfocada á aprendizaxe do español. Nivel de español necesario: C1 de español segundo o Marco Europeo de Referencia. Non se recomenda seguir esta materia aos/as estudantes que: . Non teñan como primeira lingua de traballo o español . Non cursen estudos de linguas, literatura, tradución ou linguas aplicadas. É necesario, para poder seguir o sistema de traballo previsto na materia, dispor dun computador co que asistir ás clases. Dadas as características da materia, é necesario que os/as estudantes erasmus que decidan cursala a través do sistema de avaliación continua intégrense e participen na mesma desde a data de inicio do cuadrimestre. Os/as estudantes erasmus que reúnan as condicións indicadas e queiran cursar esta materia deben incorporarse durante as dúas primeiras semanas de clase. De non ser así, non poderán cursala porque xa se impartiron clases fundamentais para poder seguir o seu desenvolvemento adecuadamente.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000