Guia docente 2018_19
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Francés-Español
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Tradución idioma 2, III: Francés-Español/V01G230V01612


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
Tradución idioma 2, I: Francés-Español/V01G230V01412
 
Outros comentarios
Dadas as características da materia, é necesario que todos os estudantes que decidan cursala a través do sistema de avaliación continua intégrense e participen na mesma desde a data de inicio do cuadrimestre. Nivel de francés mínimo recomendado: nivel *B2 de francés segundo o Marco Europeo de Referencia. Con respecto á avaliación de traballos, encargos, proxectos, etc. se se detecta que estes (ou algunha dos seus partes) son plaxios ou que non son de autoría propia, a cualificación dos mesmos será 0. Ante a posibilidade de non poder dispor dunha das aulas de informática da Facultade durante as horas presenciais, é necesario, para poder seguir o sistema de traballo previsto na materia, dispor dun computador co asistir ás sesións presenciais. ESTUDANTES ERASMUS Esta materia non está enfocada á aprendizaxe do español. Nivel de español mínimo recomendado: *B2 de español segundo o Marco Europeo de Referencia. Non se recomenda seguir esta materia aos/as estudantes que: . Non teñan como primeira lingua de traballo o español . Non cursen estudos de linguas, literatura, tradución ou linguas aplicadas.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000