Guia docente 2018_19
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Francés-Español
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
 • saber
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
 • saber facer
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber facer
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
 • saber facer
CE6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
 • saber
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
 • saber facer
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
 • saber facer
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
 • saber facer
CE17 Capacidade de tomar decisións
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
 • Saber estar / ser
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
 • Saber estar / ser
CT4 Resolución de problemas
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT7 Toma de decisións
 • Saber estar / ser
CT9 Razoamento crítico
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT12 Traballo en equipo
 • Saber estar / ser
CT14 Motivación pola calidade
 • Saber estar / ser
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000