Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 6 0 6
 
Actividades introdutorias 2 8 10
Eventos científicos 4 12 16
Traballo tutelado 6 8 14
Estudo previo 8 12 20
Presentación 8 20 28
 
Resolución de problemas de forma autónoma 10 36 46
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 4 0 4
Exame de preguntas de desenvolvemento 2 0 2
Práctica de laboratorio 2 2 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000