Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Hidroloxía
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Degradación e recuperación de solos/O01G281V01926

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Contaminación de ecosistemas terrestres/O01G261V01923
Ecoloxía/O01G261V01602
Física ambiental/O01G261V01911
Enxeñaría ambiental/O01G261V01502
Meteoroloxía/O01G261V01912
Modelización e simulación ambiental/O01G261V01504

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bioclimatoloxía/O01G261V01302
Edafoloxía/O01G261V01304
Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental/O01G261V01405
Física: Ampliación de física/O01G281V01202
Física: Física/O01G281V01102
Xeoloxía: Xeoloxía/O01G281V01105
 
Outros comentarios
O alumno estará en condicións de realizar actividades de grupo colaborativas. Estará dispoñible o libro de referencia da materia (Ven Te Che Chow et al. 1998) cuxo acceso pode ser facilitado polo profesor. Coñecementos elementais en informática. Capacidade para utilizar plataformas de teleensino. Dispoñer dun ordenador con conexión a internet e impresora. Os alumnos obterán, a través da Plataforma de Teledocencia, acceso a todos os materiais necesarios para a adquisición de competencias e a avaliación dos resultados da aprendizaxe. As metodoloxías de ensino, as actividades de avaliación especificaranse xunto coa programación e os métodos de entrega (presencial ou remota).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000