Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias
Grao en Ciencias Ambientais
 Materias
  Hidroloxía
   Competencias
Código Descrición
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
CG1 Que os estudantes sexan capaces de desenvolver habilidades de análises, sínteses e xestión da información no sector agroalimentario e do medio ambiente.
CG2 Que os estudantes sexan capaces de adquirir e aplicar habilidades e destrezas de traballo en equipo.
CE1 Coñecer e comprender os fundamentos físicos, químicos e biolóxicos relacionados co medio e os seus procesos tecnolóxicos.
CE4 Capacidade para integrar as evidencias experimentais encontradas nos estudos de campo e/ou laboratorio cos coñecementos teóricos.
CE5 Capacidade para a interpretación cualitativa e cuantitativa dos datos.
CE6 Coñecer e comprender os distintos aspectos da planificación, xestión, valoración e conservación de recursos naturais.
CE15 Coñecer e comprender os procesos hidrolóxicos.
CT1 Capacidade de análise, organización e planificación.
CT3 Comunicación oral e escrita na lingua nativa e estranxeira.
CT4 Capacidade de aprendizaxe autónoma e xestión da información.
CT5 Capacidade de resolución de problemas e toma de decisións
CT9 Traballo en equipo de carácter interdisciplinar
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000