Secretaría Uvigo - Listaxe de alumnado preinscrito por máster

Listaxe de alumnado preinscrito por máster

CódigoDenominación másterNúmero de admisións
O01M139V01Máster Universitario en Nutrición44
O01M142V01Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental37
O01M165V01Máster Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser1
O02M066V02Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía62
O02M066V04Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia54
O02M066V05Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades34
O02M066V06Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Orientación32
O02M143V01Máster Universitario en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural33
O02M144V01Máster Universitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade3
O03M110V01Máster Universitario en Avogacía-Ourense23
O04M095V01Máster Universitario en Xestión Empresarial do Deporte31
O04M097V01Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde31
O05M053V01Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos64
O05M138V01Máster Universitario en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos62
O06M132V01Máster Universitario en Enxeñaría Informática 19
P01M080V01Máster Universitario en Arte Contemporánea. Creación e Investigación 32
P01M160V01Máster Universitario en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual29
P01M171V01Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda32
P02M066V03Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación Física45
P02M066V06Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Pontevedra): Orientación22
P02M066V12Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo51
P02M081V01Máster Universitario en Necesidades Específicas de Apoio Educativo59
P02M156V01Máster Universitario en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde26
P02M163V01Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos12
P04M082V01Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade41
P04M110V01Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra19
P04M125V01Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional43
V01M079V01Máster Universitario en Tradución Multimedia59
V01M121V01Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións15
V01M126V01Máster Universitario en Lingüística Aplicada22
V01M128V01Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional 43
V02M066V01Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química83
V02M066V02Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía100
V02M066V06Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Servizos98
V02M066V07Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Sector Primario e Secundario109
V02M066V08Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Formación Profesional. Formación e Orientación Laboral61
V02M066V09Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras72
V02M066V10Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego34
V02M074V01Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada28
V02M098V01Máster Universitario en Bioloxía Mariña25
V02M099V01Máster Universitario en Neurociencia8
V02M102V01Máster Universitario en Acuicultura-Itinerario Profesional19
V03M100V01Máster Universitario en Técnicas Estatísticas16
V03M134V01Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa42
V03M168V01Máster Universitario en Finanzas76
V03M169V01Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible30
V04M093V01Máster Universitario en Mecatrónica45
V04M120V05Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción59
V04M127V01Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica28
V04M141V01Máster Universitario en Enxeñaría Industrial pola Universidade de Vigo33
V04M141V02Máster Universitario en Enxeñaría Industrial pola Universidade de Vigo28
V04M150V01Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais78
V04M161V01Máster Universitario en Xestión e Tecnoloxía de Estruturas e Instalacións21
V04M166V01Máster Universitario en Xestión Ambiental na Industria17
V04M170V01Máster Universitario en Enxeñaría de Organización24
V05M135V01Máster Universitario en Matemática Industrial8
V05M145V01Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación21
V06M092V01Máster Universitario en Dirección de PEMES63
V06M101V01Máster Universitario en Comercio Internacional106
V08M042V01Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social62
V08M104V01Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral39
V08M110V01Máster Universitario en Avogacía-Vigo55
V09M148V01Máster Universitario en Enxeñaría de Minas16
V09M151V01Máster Universitario en Xeoinformática21
V10M153V01Máster Universitario en Oceanografía18
V11M131V01Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Computacional2
V11M162V01Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial10
Volver