Secretaría Uvigo

Programador/a Informático/a con Coñecementos en Sistemas - Ampliado o plazo

OE-AEE-20-0114

TipoOfertas de emprego
Data de inicio da publicación14/10/2020
Data de fin da publicación30/11/2020
EntidadeConsultora Tecnolóxica
Posto de traballoProgramador/a Informático/a con Coñecementos en Sistemas
Funcións- Programación de aplicacións
- Programación de aplicacións web de cliente J2EE
- Técnico/a de sistemas
- Incidencias básicas na rede e en equipos informáticos
Nivel de estudos requeridoTitulados/as
Estudos da UVigo requeridos
  • Grao / Enx. Informática
  • Enx. Téc. de Informática de Xestión
CoñecementosCOÑECEMENTOS IMPRESCINDIBLES:
- J2EE (Patrón MVC, Struts versión 1 e 2, Hibernate, JPA, Spring MVC, Jasper Reports, Axis Server, Geotools, Geoserver, Openlayers, jUnit)
- Utilidades (Netbeans, Maven, Ant, iReports, Subversion)
- Tecnoloxías web (HTML 5, CSS3 JavaScript e jQuery )
- Linguaxe SQL (Transact-SQL, SQL)
- Administración de Active Directory de Microsoft

COÑECEMENTOS A VALORAR:
- Coñecementos en linguaxe PHP
- Coñecementos en aplicacións Tomcat
- Coñecementos no Servidor web Apache HTTP
- Administrador de Bases de datos: My SQL, PostgreSQL ou SQL Server
- Administración de sistemas operativos de usuario: Windows 7 e XP
- Administración de servidores Windows (2003, 2008) (Active directory)
- Administración de servidores GNU Linux (servidores ftp, ssh, samba, etc…)
- Administración de infraestructura de red (switches, routers, cableado)
Competencias Valorarase
  • Adaptabilidade a novas situacións
  • Capacidade para asumir responsabilidades
  • Traballo en equipo
Outros Requisitos Imprescindible
  • Carné de conducir
  • Dispoñibilidade de vehículo
Número de vacantes1
Tipo de contratoC. indefinido
XornadaCompleta
HorarioPodería ser de mañá ou de tarde
Lugar de traballoParque Tecnolóxico de Galicia (Ourense)
Data de incorporaciónIncorporación inmediata
Documentación a presentarCurriculum Vitae actualizado
Entrega de documentaciónEnviar por correo electrónico a joaquin.iglesias@contactnova.com indicando no asunto a denominación do posto ofertado.
Atrás