Educational guide 2023_24
Escola Universitaria de Profesorado de E.X.B.
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Prácticas externas: Practicum
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Os estudantes deben coñecer a praxe docente para poder relacionalo con aspectos teóricos adquiridos na súa formación.
Todos os seminarios serán presenciais.
É necesaria a asistencia aos seminarios, xa que se establecerán dinámicas de grupo para permitir a interacción dos estudantes.
A participación é fundamental, así como a puntualidade.
10
Prácticum, Practicas externas e clínicas Informe dos titores na escola sobre a asistencia e realización das actividades prácticas. 50 A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
C61
C62
C64
C66
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Elaboración dun informe das actividades desenvolvidas no período de prácticas, segundo o disposto no artigo 14 do Real decreto 592/2014, do 11 de xullo.
40 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
C5
C9
C11
C14
C15
C21
C26
C36
C38
C61
C62
C63
C64
C65
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A titora ou titor académico da Universidade de Vigo avaliará as prácticas desenvolvidas polos estudantes, tendo en conta os criterios e as fontes sinalados.
Para superar a materia do prácticum o alumno deberá alcanzar o aprobado en cada un dos criterios da avaliación establecidos nos informes, tanto do titor do centro escolar como do titor académico.
O titor do centro escolar, como se indica no artigo 13 do Real Decreto 1707/2011, de 18 de Novembro, polo que se regulan as prácticas académicas externas dos estudantes realizarán e remitirán ao titor académico da Universidade a avaliación final.
Para facilitar o proceso de avaliación antes do inicio das prácticas, o Coordinador do Prácticum remitiralle ao centro escolar a folla de avaliación na que se reflicten as diferentes competencias.
Particularmente, no relacionado coa memoria de prácticas, é conveniente sinalar:

A memoria de prácticas desenvolverase conforme ao establecido no artigo 14 do Real Decreto 1707/2011, do 18 de Novembro.
A través da guía docente, así como con outro tipo de orientacións, estableceranse as recomendacións pertinentes para unha correcta elaboración da memoria.
Para facilitar o proceso de avaliación, cada titor ou titora contará coa correspondente folla de avaliación.

O informe de avaliación realizado polo titor do centro educativo será un 50% da cualificación final do alumno. Coa devandito porcentaxe farase a media co resto das cualificacións obtidas polo alumno: memoria das prácticas  (40%), e asistencia e participación nos seminarios quincenais (10%).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000