Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura hispanoamericana II
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Literatura hispanoamericana I/V01G400V01936


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura hispanoamericana I/V01G400V01936
 
Outros comentarios
1. PLAXIO: A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto. 2. CORRECIÓN LINGÜÍSTICA: Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística. 3. USO DA PLATAFORMA MOOVI: É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma (novidades, documentos, cualificacións) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas. 4. BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA: A lista de bibliografía secundaria entregarase a través de plataforma ao inicio de cada tema. 5. ALUMNADO INTERNACIONAL: O alumnado internacional someterase aos mesmos requerementos que o resto do alumando. 6.. TITORÍAS: O horario de titorías entregarase no comezo do cuadrimestre. As consultas enviadas por correo-e serán respondidas dentro dese mesmo horario.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000