Educational guide 2024_25
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada lingua A1-lingua A2
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
C4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
C5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
C8 Destreza para a procura de información/documentación
C9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
C10 Capacidade de traballo en equipo
C11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
C15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
C17 Capacidade de tomar decisións
C18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
C21 Rigor e seriedade no traballo
C22 Destrezas de tradución
C23 Uso de ferramentas de tradución asistida
C24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
C25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
C28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
C31 Coñecementos de informática profesional e TAC
C33 Dominio oral e escrito da lingua propia
D1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
D4 Resolución de problemas
D5 Coñecementos de informática aplicada
D6 Capacidade de xestión da información
D7 Toma de decisións
D8 Compromiso ético e deontolóxico
D12 Traballo en equipo
D14 Motivación pola calidade
D21 Sensibilidade co medio
D22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
D23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000