Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
   Competencias
Código Descrición
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE12 Posuír unha ampla cultura
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE22 Destrezas de tradución
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
CE27 Capacidade de razoamento crítico
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CE30 Coñecemento de idiomas
CE33 Dominio oral e escrito da lingua propia
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
CT4 Resolución de problemas
CT5 Coñecementos de informática aplicada
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Traballo en equipo
CT13 Traballo nun contexto internacional
CT14 Motivación pola calidade
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT19 Iniciativa e espírito emprendedor
CT20 Lideranza
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Aviso Legal