Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo tutelado Participación no traballo nas aulas. Teranse en conta só para o estudantado que se acolla á avaliación continua. Valorarase a participación na resolución de problemas derivados da práctica da IE.
A avaliación continua ten asignado como máximo unha porcentaxe do 30% da nota final, e empregarase para obter unha visión de conxunto do traballo realizado polo estudantado ao longo do curso e como mecanismo de corrección de ser o caso. A avaliación continua servirá para sumar puntos, nunca restar.
30 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C12
C13
C17
C18
C20
C21
C22
C25
C27
C30
C33
D1
D4
D6
D7
D8
D9
D11
D13
D17
D22
Práctica de laboratorio Consiste en dúas probas finais, unha no último día de clase e a outra na data de exame que figure no calendario oficial.

As dúas probas son idénticas:
Unha interpretación de enlace (inglés<>galego) sobre un tema visto en clase.

Cada proba vale 35% da nota final.

É obrigatorio superar ambas as probas para superar a materia no seu conxunto. Sumarase á nota práctica final no seu caso a nota de avlaición continua.
70 A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C12
C13
C17
C18
C20
C21
C22
C25
C27
C30
C33
D1
D4
D6
D7
D8
D9
D11
D13
D17
D22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Data do exame final: segundo o publicado no calendario oficial de exames.

É imprescindible obter un mínimo de 5 sobre 10 nas dúas probas finais para dar por aprobada a materia. Para alumnado que asistir ao 80% das sesións de aula como mínimo terase en conta a modo de avaliación continua o traballo realizado na aula.

Manténse a nota de avaliación continua dunha edición para a seguinte dentro da mesma convocatoria.

Tanto a avaliación única (para aqueles/as alumnos/as que non cumpriren os requisitos estipulados para optaren á avaliación continua) como a segunda convocatoria consistirán nunha única proba de interpretación de enlace (inglés/galego/inglés) identica e na mesma data e horario que a proba práctica para o alumnado de avaliación continua, coa diferenza de que valerá a totalidade da nota final. Tanto no caso da avaliación continua como da única, nos dous casos, para aprobar a materia será necesario obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000