Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introdución á teoría da tradución e a interpretación/V01G230V01210
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego/V01G230V01415
 
Outros comentarios
Considérase básico cursar previamente con nota positiva todas as materias non optativas de Idioma I: Portugués e Tradución Idioma I: Portugués-Galego ou Portugués-Español. Ao respecto do estudantado de intercambio, será preciso un nivel de B2 en portugués. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto. Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística. É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma MOOVI (novidades, documentos, cualificacións) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000