Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C1 Dominio de linguas estranxeiras
C2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
C3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
C4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
C12 Posuír unha ampla cultura
C14 Dominio de ferramentas informáticas
C15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
C18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
C21 Rigor e seriedade no traballo
C22 Destrezas de tradución
C24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
C25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
C26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
C28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
C30 Coñecemento de idiomas
C32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
C33 Dominio oral e escrito da lingua propia
D1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
D2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
D4 Resolución de problemas
D10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
D14 Motivación pola calidade
D17 Comprensión doutras culturas e costumes
D18 Creatividade
D22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000