Guia docente 2023_24
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Alemán
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Idioma 2, IV: Alemán/V01G230V01407


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207
 
Outros comentarios
Recoméndase ter coñecementos básicos do idioma alemán (A1.1., A1.2.) Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular. Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular, así como o uso dos recursos da biblioteca. Recoméndase ademáis ter en conta os dous aspectos seguintes: 1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Moovi e de estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000