Guia docente 2023_24
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Sistemas e Servizos de Internet
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas con apoio das TIC Asistencia regular ás clases.

RESULTADOS DE APRENDIZAXE: RA1, RA2, RA3 y RA4.
30 A2
B8
B9
C4
C5
C11
D7
D11
D12
Práctica de laboratorio Consiste na realización práctica de exemplos e posta en práctica dos contidos teóricos da materia, fundamentalmente programación web en HTML5/jQuery/CSS.

RESULTADOS DE APRENDIZAXE: RA1, RA2, RA3 y RA4.
70 A1
A2
B8
C4
C5
C11
C14
D7
D11
D12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA

PROBA 1: Prácticas de laboratorio.Descrición: Consiste nun total de sete prácticas de
laboratorio cun peso proporcional ata alcanzar un máximo de 8,75 sobre 10. 

Metodoloxía(s)
aplicada(s): Prácticas de laboratorio.

% Cualificación: A
suma de todas elas é dun 87,5%.  % Mínimo: Para a liberación desta parte da asignatura
o estudante deberá entregar alomenos seis probas de laboratorioResultados de formación e aprendizaxe avaliados: RA1, RA2,
RA3 y RA4.Resultados previstos na materia avaliados: A1 A2 B8 C4 D7
C5 D11 C11 D12 C14

 PROBA 2: Asistencia regular a clase. Descrición: Asistencia regular a clases de laboratorio e de
aula. Metodoloxía(s) aplicada(s): Prácticas con apoio das TIC.% Cualificación: 12,5%.  % Mínimo: Para a liberación desta parte da asignatura
o estudante deberá asistir alomenos a mitad das sesións.Resultados de formación e aprendizaxe avaliados: RA1, RA2,
RA3 y RA4.Resultados previstos na materia avaliados: A2 B8 B9 C4 D7
C5 D11 C11 D12

 

SISTEMA DE AVALIACIÓN GLOBALPROBA 1: Examen de preguntas obxectivas. Descrición: Consiste nun examen tipo test.  Metodoloxía(s) aplicada(s): Examen de preguntas obxectivas.% Cualificación: 100%.  % Mínimo: 60%.Resultados de formación e aprendizaxe avaliados: RA1, RA2,
RA3 y RA4.Resultados previstos na materia avaliados: A1 A2 B8 C4 D7
C5 D11 C11 D12 C14

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA E FIN DE CARREIRASe empleará o sistema de avaliación global
independentemente do sistema de avaliación da primeira convocatoria.

 PROCESO DE CUALIFICACIÓN DE ACTASÉ a transcrición directa da cualificación obtida nas probas.DATAS DE AVALIACIÓN

As datas das entregas de prácticas correspondentes ao
sistema de avaliación continua se publicará na plataforma Moovi.

As datas oficiales de exame das diferentes
convocatorias, aprobadas oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI, se
encontran publicadas na páxina web da ESEI
https://esei.uvigo.es/docencia/horarios/.EMPREGO DE DISPOSITIVOS MÓBILES

Lémbrase a todo o alunado a prohibición do uso de
dispositivos móbiles en exercicios e prácticas, en cumplimento do artigoo
13.2.d) do Estatuto do Estudante Universitario, relativo aos deberes do estudantado universitario, que establece o deber de "Abstenerse da
utilización ou cooperación en procedimentos fraudulentos nas probas de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos oficiais da
universidade."CONSULTA/SOLICITUD DE TUTORÍAS

As titorías poden consultarse a través da páxina
persoal do profesorado, accesible a través de https://esei.uvigo.es/docencia/profesorado/.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000