Guia docente 2023_24
Facultad de Historia
Grao en Xeografía e Historia
 Materias
  Historia medieval universal
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 Comprender os procesos que se desenvolven en diversas escalas espazo-temporais e en diversos contextos socio-culturais
B5 Valorar as necesidades e problemas da sociedade e as aportacións (en termos de contribución efectiva) xeradas dende os ámbitos xeográfico-históricos, tendo en conta a necesaria igualdade social e entre sexos, a discapacidade e a educación para a paz
C12 Conciencia crítica da relación entre os acontecementos e procesos actuais e o pasado
C13 Conciencia de respecto polos puntos de vista que se derivan de antecedentes culturais/nacionais
C14 Coñecemento da estrutura diacrónica xeral do pasado
C16 Coñecemento detallado dun ou máis períodos específicos do pasado da humanidade
C20 Coñecemento da historia europea nunha perspectiva comparada
C22 Coñecemento da historia universal
D1 Capacidade de análise e síntese
D2 Aplicación dos coñecementos
D4 Comunicación oral e escrita no idioma propio
D7 Capacidade de razoamento crítico
D8 Compromiso ético e responsabilidade social
D10 Atención á diversidade e multiculturalidade.
D11 Capacidade de aprendizaxe autónoma
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000