Guia docente 2020_21
E. U. de Profesorado de E.X.B. "María Sedes Sapientiae"
Grao en Educación Primaria
 Materias
  Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Adquirir recursos e estratexias para a intervención axeitada no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento motor. CG1
CG3
CG5
CG6
CG8
CG9
CE1
CE2
CE5
CE6
CE7
CE8
CE13
CE16
CE42
CE57
CE58
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE65
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT12
CT16
Comprender o proceso de aprendizaxe e desenvolvemento motor nos alumnos de primaria. CG2
CG8
CG11
CE1
CE2
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT5
CT6
CT14
CT15
CT16
Adquirir recursos necesarios para o deseño de tarefas acordes co nivel de desenvolvemento motor dos nenos. CG1
CG2
CG4
CG5
CG10
CG11
CE1
CE2
CE5
CE6
CE7
CE8
CE13
CE16
CE42
CE57
CE58
CE59
CE60
CE61
CE62
CT2
CT7
CT8
CT9
CT10
CT12
CT18
CT21
CT23
Interpretar e utilizar os diferentes instrumentos de medida e avaliación de aprendizaxe e desenvolvemento motor. CG1
CG2
CG9
CE1
CE2
CE6
CE7
CE8
CE58
CT2
CT5
CT6
Desenvolver propostas prácticas de ensino- aprendizaxe propias da materia, adaptando o proceso aos diferentes colectivos. CG1
CG2
CG4
CG5
CG10
CG11
CE1
CE2
CE5
CE6
CE7
CT1
CT2
CT5
CT8
CT15
CT16
Ser capaz de reflexionar e desenvolver unha actitude crítica e autónoma en aprendizaxes dos contidos da materia. CG8
CG9
CG11
CE1
CE2
CE5
CE6
CE65
CT14
CT16
CT21
CT22
CT23
Adquirir destrezas específicas da docencia na etapa educativa de primaria. CG2
CE16
CE61
CE63
CE65
CT2
CT8
CT9
CT12
CT15
CT17
CT19
CT21
Contribuir al fomento de la educación no sexista y para la paz. CG1
CG11
CE2
CE6
CE7
CT14
CT15
Manexar adecuadamente as técnicas de traballo e as fontes de documentación propias da materia. CG1
CG2
CG6
CE1
CE16
CE62
CE63
CE65
CT1
CT3
CT5
CT6
CT21
Ser capaz de traballar en equipo e desenvolver habilidades de comunicación. CG3
CG9
CG11
CE13
CE65
CT9
CT10
CT15
CT19
CT21
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000