Guia docente 2021_22
Escuela de Ingeniería Industrial
Grao en Enxeñaría Biomédica
 Materias
  Bioestatística
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Ao longo do curso realizaranse varias probas de seguimento. 40 CG3
CE24
CT1
CT2
CT5
CT6
CT9
CT12
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame sobre os contidos da materia. 60 CG3
CE24
CT1
CT2
CT5
CT6
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000