Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Mecánica
 Materias
  Máquinas de fluídos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de Resolución de problemas e/ou exercicios propostos, incluíndo:
- un número de entregas semanais (non presencial)
- unha resolución presencial en horario de prácticas como reforzo do tema *Turbomáquinas. Principios xerais
10 CE24
CT2
CT9
CT10
Prácticas de laboratorio Memoria escrita das actividades realizadas nas *sesions de laboratorio,
incluíndo resultados da experimentación
10 CE24
CT10
CT17
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame final que poderán constar de:
cuestións teóricas
cuestións prácticas
exercicios/problemas
tema a desenvolver
80 CG1
CE24
CT2
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso
ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso
de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos
electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os
requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global
no presente curso académico será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000