Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Materias
  Oceanografía química II
   Planificación docente
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 0.5 0.5 1
 
Lección maxistral 18.5 40 58.5
Resolución de problemas 6 20 26
Prácticas de laboratorio 20 0 20
Traballo tutelado 7 0 7
 
Presentación 0.5 0 0.5
 
Exame de preguntas de desenvolvemento 1.5 0 1.5
Resolución de problemas e/ou exercicios 1.5 0 1.5
Informe de prácticas 0 20 20
Traballo 0 14 14
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000