Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
 Materias
  Práctica Fiscal
   Contidos
Tema Subtema
I. INTRODUCIÓN AO SISTEMA TRIBUTARIO. 1. Imposición Estatal: Impostos directos e indirectos.
2. Imposición Autonómica: Impostos cedidos e propios. As taxas autonómicas.
3. Imposición local.
II. O IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS. 1. Natureza e ámbito de aplicación.
2. O feito impoñible.
3. O suxeito pasivo.
4. Determinación da renda.
5. A base impoñible xeneral e do aforro.
6. A determinación da cota.
7. Réximes especiais.
8. Xestión do imposto.
III. O IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES. 1. Natureza e ámbito de aplicación.
2. O feito impoñible.
3. Os suxeitos pasivos.
4. A base impoñible e os axustes.
5. As reducións de base impoñible.
6. Tipos de gravame e cota.
7. Incentivos fiscais para empresas de reducida dimensión e outros réximes especiais.
8. A xestión do imposto.
IV. O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO. 1. Natureza e ámbito de aplicación.
2. Os feitos impoñibles.
3. Lugar de realización do feito impoñible e deveño.
4. Os suxeitos pasivos.
5. A repercusión do imposto.
6. A dedución e a regra da prorrata.
7. Devolucións.
8. Réximes especiais.
9. A xestión do imposto.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000