Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
 • saber
 • saber facer
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
 • saber
 • saber facer
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE10 Capacidade de traballo en equipo
 • Saber estar / ser
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
 • saber facer
CE17 Capacidade de tomar decisións
 • Saber estar / ser
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
 • saber facer
CE27 Capacidade de razoamento crítico
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
 • saber facer
CT4 Resolución de problemas
 • Saber estar / ser
CT7 Toma de decisións
 • saber facer
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
 • saber
 • Saber estar / ser
CT9 Razoamento crítico
 • Saber estar / ser
CT12 Traballo en equipo
 • Saber estar / ser
CT14 Motivación pola calidade
 • Saber estar / ser
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
 • saber facer
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
 • saber facer
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000