Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber
 • saber facer
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
 • saber
 • saber facer
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
 • saber
 • saber facer
CE15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
 • saber facer
CE17 Capacidade de tomar decisións
 • Saber estar / ser
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  CE21 Rigor e seriedade no traballo
  • Saber estar / ser
  CE22 Destrezas de tradución
  • saber
  • saber facer
  CE26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  • saber
  CE27 Capacidade de razoamento crítico
  • Saber estar / ser
  CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  • saber facer
  • Saber estar / ser
  CT5 Coñecementos de informática aplicada
  • saber
  • saber facer
  CT6 Capacidade de xestión da información
  • saber facer
  CT8 Compromiso ético e deontolóxico
  • Saber estar / ser
  CT12 Traballo en equipo
  • saber facer
  • Saber estar / ser
  CT14 Motivación pola calidade
  • Saber estar / ser
  CT15 Aprendizaxe autónoma
  • saber facer
  • Saber estar / ser
  CT16 Adaptación a novas situacións
  • Saber estar / ser
  CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  • saber facer
  CT23 Capacidade de traballo individual
  • saber facer
  • Saber estar / ser
  Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000