Guia docente 2022_23
Facultad de Filología y Traducción
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Produción e enunciación de intervencións para a súa posterior interpretación.
Participación na corrección e discusión das solucións dos exercicios de IC. Elaboración de glosarios temáticos.
20 CE1
CE3
CE4
CE13
CE17
CE18
CE21
CT1
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT15
CT16
CT18
CT22
CT23
Práctica de laboratorio A proba terá dous partes:

1 - Unha proba de *IC (60% da nota) *fr>e e/ou dun discurso oral en lingua francesa.

2 - A entrega dun dossier de *autoevaluación e corrección dunha práctica de *IC e/ou dun discurso oral en lingua francesa feitos previamente en clase (20% da nota).

É imprescindible superar cada proba para dar por aprobada a materia. Estas probas serán cualificadas en función de catro criterios principais: fluidez e seguridade, expresión e corrección, resolución de problemas e contido.
80 CE1
CE3
CE4
CE13
CE17
CE18
CE21
CT1
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT15
CT16
CT18
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A data oficial para a proba final tanto para o alumnado de avaliación contínua como única será a data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT.

É imprescindible obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba final para dar por aprobada a materia.

Tanto a avaliación única (para aqueles/os alumnos/as que renuncien á avaliación continua) como a segunda convocatoria consistirán nunha proba de interpretación consecutiva ao castelán dun discurso en francés e/ou un discurso oral en lingua francesa, na data oficial fixada polo centro. En ambos os casos, para aprobar a materia será necesario obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba.

Aos estudantes que sigan a avaliación continua e suspendan a primeira convocatoria conservaránselles as notas aprobadas correspondentes ao traballo tutelado na segunda convocatoria.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000