Educational guide 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Presentarase unha tradución xustificada ante o resto do grupo. 10 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE14
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT7
CT9
CT10
CT14
CT17
CT18
CT22
CT23
Resolución de problemas de forma autónoma
Farase unha encarga de tradución dun texto de aprox. 600 palabras.
30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE14
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT7
CT9
CT10
CT14
CT17
CT18
CT22
CT23
Exame de preguntas de desenvolvemento Consistirá na tradución dun texto de aprox. 300 palabras e poderá incluír preguntas de xustificación das decisións adoptadas. 60 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE14
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT7
CT9
CT10
CT14
CT17
CT18
CT22
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Observacións xerais:

Corre por conta de cada estudante asegurarse de que posúe un nivel de idiomas suficiente: as clases de tradución non son clases de lingua.

Nas tres primeiras semanas de docencia, cada alumna e alumno deberá comunicar á docente por medio dunha enquisa en Faitic creada para este efecto se opta polo sistema de avaliación única ou continua. Caso de non comunicar, entenderase que opta pola avaliación continua.

Para o alumnado que non queira ou non poida acollerse á avaliación continua, o exame será de avaliación única.
En xullo a avaliación é única.

Os exames realizaranse nas datas oficiais previstas para este efecto.

Non está permitido copiar nin plaxiar.

Outras observacións:

Os envíos (traducións, prácticas, etc.) e as entregas, sexa en formato papel, por correo electrónico o a través de plataforma de docencia online, deben identificados nominalmente e sempre da mesma forma (apelidos, nome): aqueles que non o estean non se aceptarán nin se terán en conta.

Dúas ou máis faltas de ortografía (entre as que se inclúen os acentos gráficos) e/ou dúas ou máis oracións carentes de sentido poden ser motivo de suspenso do exame.

Sobre a revisión dos exames: a revisión dos exames realizarase, salvo impedimento de forza maior, que haberá de acreditarse documentalmente, única e exclusivamente na data sinalada. Non se atenderán, salvo en casos excepcionais e xustificados, requirimentos de revisións por medio de correo electrónico ou análogos.

Considérase que a guía docente da materia ten un carácter orientativo, pois a heteroxenidade dos cursos e, dentro destes, a variedade en coñecementos, habilidades e destrezas aconsella flexibilidade co fin de alcanzar da mellor maneira posible os obxectivos. Así pois, en función das circunstancias, o programa da materia pode sufrir ou experimentar cambios en calquera momento que se comunicarán oportunamente.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000