Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
   Competencias
Código Descrición
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CE28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CT4 Resolución de problemas
CT6 Capacidade de xestión da información
CT14 Motivación pola calidade
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000