Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
   Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica Álvarez, Rosario & Xove, Xosé, Gramática da lingua galega, Galaxia, 2002, Vigo
VV.AA., Gran Dicionario Xerais da Lingua Galega, Xerais, 2009, Vigo
Guinovart, X. (coord.), Diccionario CLUVI inglés-galego, 2008, http://sli.uvigo.es/dicionario/
Guinovart, X., Álvarez Lugrís & Díaz Rodríguez, Dicionario moderno inglés galego, 2.0 Editora, 2012, Santiago de Compostela
RAG-ILG, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, RAG-ILGA, 2003, A Coruña
VV.AA., Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged., Könemann, 1993, Colonia
Gentzler, Edwin, Contemporary Translation Theories, Routledge, 1993, Londres/Nova York
Larose, Robert, Théories contemporaines dela traduction, Presses de l’Université de Québec, 1989, Quebec
Holmes, James S., Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, Editions Rodopi, 1988, Amsterdam/Atlanta
Even-Zohar, Itamar, A posición da traducción literaria dentro do polisistema literario, 1996, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 2, 1996, pp. 57-65.
Ferro Ruibal,Xesús, Reflexións verbo da traducción da Biblia ó galego, 1999, iceversa. Revista galega de traducción, nº 5, 1999, pp. 11-39.
González-Millán, Xan, Cara a unha teoría da traducción para sistemas literarios ‘marxinais’. A situación galega, 1995, Viceversa. Revista galega detraducción, nº 1, 1995, pp. 63-72.
Noia Campos, María Camino, Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea, 1995, Viceversa. Revista Galega deTraducción, n º 1, 1995, pp. 13-62.
Millán-Varela, Carmen, A identidade do texto traducido. Arredor do texto galego do Ulysses, 1996, Caneda Cabrera & Pérez Guerra (eds.) (1996) Os estudios ingleses no contexto das novas tendencias. Vigo: Universidade de Vigo. Pp. 287-305
Millán-Varela, Carmen, Nacionalismo versus universalismo nos anacos galegos de Ulyses, 1998, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 59-76.
Figueroa, Antón, Nación, literatura, identidade, Xerais, 2001, Vigo
Woodsworth, Judith, Language, Translation and the Promotion of National Identity. Two Test Cases, 1996, Target , nº 8, vol. 2, pp. 211-238.
Toury, Gideon, A traducción á lingua hebrea, 1997, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 3, 1997, pp. 11-24.
March, Kathleen, Compromiso e ética da traducción, 1995, Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre, pp. 7-46.
Toury, Gideon, Enhancing Cultural Changes By Means of Fictitious Translations, sen data, http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works/fict.htm
Rabadán, Rosa, Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia translémica inglés-español, León, 1991, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.
Fernández Polo, Francisco Javier, Traducción e Retórica Contrastiva: pasado e perspectivas de futuro da investigación no campo, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 41-57.
Samuelsson-Brown,Geoffrey, A Practical Guide for Translators, Multilingual Matters, 1998, Clevendon
Bibliografía Complementaria
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000