Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Fundamentos de economía da empresa
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 0 1
 
Sesión maxistral 31 68.2 99.2
 
Traballos de aula 15 22.5 37.5
 
Probas de resposta curta 1 0 1
Estudo de casos/análise de situacións 1 0 1
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 1 9.3 10.3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000