Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Fundamentos de economía da empresa
   Contidos
Tema Subtema
1.- ECONOMÍA E EMPRESA. 1.1.- Conceptos xerais de economía.
1.2.- O contexto económico da cadea da madeira de Galicia: ámbito mundial, UE, España, Galicia
2.- A EMPRESA COMO UN SISTEMA COMPLEXO 2.1.- O sistema empresa: compoñentes.
2.2.- Obxectivos e funcións de cada compoñente empresarial.
2.3.- Situación actual do sistema empresa na cadea da madeira de Galicia.
3.- A CONTORNA DA EMPRESA. 3.1.- A estrutura do marco competitivo: contorna xeral e específico.
3.2.- A contorna xeral das empresas da cadea da madeira
3.3.- A contorna específica das empresas da cadea da madeira: Competidores e produtos sustitutivos, Mercado potencial de clientes, Mercado potencial de provedores, Barreiras de entrada e saída.
3.4.- Fontes de información da contorna empresarial
3.5.- A realidade da contorna da empresa galega e da cadea da madeira
4.- DIAGNÓSTICO E ESTRATEXIA EMPRESARIAL. 4.1.- A dirección estratéxica de empresas
4.2.- Ferramentas para o diagnóstico da empresa: DAFO, matriz BCG, perfil estratéxico, benchmarking.
4.3.- O diseño de estratexias
4.4.- Planificación e control estratéxico
4.5.- Análise estratéxica da empresa galega e da cadea da madeira.
5.- O FACTOR HUMANO NA EMPRESA. 5.1.- Cultura empresarial
5.2.- O liderado
5.3.- O poder nas organizacións
5.4.- Dirección e xestión de recursos humanos
6.- ESTRUTURA ORGANIZATIVA NA EMPRESA 6.1.- Concepto de estrutura organizativa
6.2.- Parámetros de deseño da estrutura
6.3.- A organigrama
6.4.- Tipoloxía de agrupacións estruturais
6.5.- Novas formas estruturais
7.- INTRODUCIÓN Á FUNCIÓN DE MARKETING E COMERCIALIZACIÓN 7.1.- O sistema de marketing: conceptos básicos.
7.2.- Investigación de mercados
7.3.- Segmentación de mercados e posicionamento do produto.
7.4.- Decisións de marketing
8.- ASPECTOS ECONÓMICOS-FINANCEIROS DA EMPRESA 8.1.- O investimento conceptos e tipos
8.2.- A financiación: conceptos e tipos
8.3.- O reflexo contable dos feitos económicos: o balance e a conta de perdas e ganancias
8.4.- Indicadores económico-financeiros: a árbore de rendibilidade e o punto morto
9.- INTRODUCIÓN Á FUNCIÓN DE PRODUCIÓN E LOXÍSTICA 9.1.- Conceptos básicos do sistema de produción e loxística.
9.2.- Obxectivos da función de produción
9.3.- Tipos de sistemas produtivos
9.4.- Planificación da produción
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000