Guia docente 2022_23
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte
Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos
 Materias
  Xestión dun Proxecto TIC
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Modalidade presencial: Participación nos debates e resolución de exercicios/casos prácticos propostos en clase.

Modalidade online: Desenvolvemento dun suposto práctico.
25 CB2
CG2
CG4
CE20
Exame de preguntas obxectivas Modalidade presencial e online: Exames dos distintos módulos da materia. 75
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A
cualificación da materia basearase na realización de exames individuais para
cada un dos temas
tratados.O peso
dos exames
na cualificación final distribuirase do seguinte modo:Os temas
1 e 3 terán, cada un, un peso do 25% na cualificación final.


O tema 2 (Scrum) sempre terá un peso do 50% na cualificación final

 Tamén se
deben ter en conta os seguintes criterios de aprobado:Os exames
1 e 3 achegarán á cualificación final independentemente de que estean aprobados
ou non.


Establécese como requisito necesario para superar a materia aprobar o tema 2
(Scrum).


Cada exame considerarase aprobado alcanzando unha cualificación de 6 ou
superior.

 Todos os
exames estarán compostos de preguntas curtas (tipo test de resposta única,
resposta múltiple ou verdadeiro/falso) e as preguntas erróneas non penalizarán
a cualificación.


Permítese o uso de documentación ou apuntamentos durante os exames pero
establecerase un tempo límite para cada un deles (a razón de minuto e medio por
cada pregunta).

 Todos os
exames se realizarán mediante o Campus Virtual da UDC e, en cada data de
convocatoria, serán accesibles na franxa de 16:00 a 21:00.

 De cara a
flexibilizar o estudo da materia e poder compaxinar o máster coa vida laboral e
persoal de cada alumno, os exames da materia estarán dispoñibles unha semana
despois de finalizar as clases (nunha convocatoria adicional previa á data do
calendario oficial). É dicir, nesta materia contarase con tres convocatorias.En caso
de non presentarse ou non aprobar algún destes exames, o alumno poderá volver
presentarse sen penalización algunha na data do calendario oficial do máster.
Neste caso, só será necesario que se realice os exames dos temas suspensos ou
non presentados.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000