Guia docente 2023_24
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Máster Universitario en Enxeñaría Informática
 Materias
  Enxeñaría de Sistemas de Información
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Asistencia regular ao laboratorio de prácticas e participación (formulación de dúbidas sobre o traballo, etc.).

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3 e RA4.
30 A2
A4
A5
B1
B8
B9
C1
C4
C8
D6
D7
D10
D12
Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de exercicios entregables de desenvolvemento de software relacionado coas tecnoloxías e ferramentas vistas na materia.

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3 e RA4.
35 A2
A4
B1
B8
B9
C1
C4
C8
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Proxecto Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de xestión de configuración de software tratados na materia.

Durante o tempo de duración do proxecto deberanse facer varias entregas semanais que serán avaliadas.

Resultados previstos na materia: RA1, RA2, RA3 e RA4.
35 A2
A4
A5
B1
B8
B9
C1
C4
C8
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación


SISTEMA DE AVALIACIÓN
CONTINUA

PROBA 1:
Prácticas de laboratorio

Descrición:
Asistencia regular ao laboratorio de prácticas e participación
(formulación de dúbidas sobre o traballo, etc.).

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Prácticas de laboratorio

% Cualificación:
30%

Competencias avaliadas:
A4, A5, C1, C2, C4, D1, D4, D11, D13

Resultados previstos na materia:
RA3, RA4, RA6


PROBA 2:
Resolución de problemas e/ou exercicios

Descrición:
Realización de exercicios entregables de desenvolvemento de software
relacionado coas tecnoloxías e ferramentas vistas na materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Resolución
de problemas e/ou exercicios

% Cualificación:
35%

Competencias avaliadas:
A2, A4, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10

Resultados previstos na materia:
RA1, RA2,
RA3,
RA4


PROBA 3:
Proyecto

Descrición:
Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de
xestión de configuración de software tratados na materia.

Durante o tempo de duración do proxecto deberanse facer varias
entregas semanais que serán avaliadas.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Proyecto

% Cualificación:
35%

Competencias avaliadas:
A2, A4, A5, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12

Resultados previstos na materia:
RA1, RA2,
RA3,
RA4


SISTEMA DE AVALIACIÓN
GLOBAL

Procedemento para a elección da
modalidade de
avaliación
global:
Ao longo do primeiro mes
da materia, aquel alumnado que así desexe,
poderá
solicitar, a través
do Moovi da materia, ser avaliado co método de avaliación
global.

PROBA 1:
Exame de preguntas de desenvolvemento

Descrición:
Realización de un exame con preguntas de
desenvolvemento
de carácter teórico e
práctico sobre los contidos
da materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Exame de preguntas de desenvolvemento

% Cualificación:
30%

Competencias avaliadas:
A4, A5, C1, C2, C4, D1, D4, D11, D13

Resultados previstos na materia:
RA3, RA4, RA6


PROBA 2:
Resolución de problemas e/ou exercicios

Descrición:
Realización de exercicios entregables de desenvolvemento de software
relacionado coas tecnoloxías e ferramentas vistas na materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s): Resolución
de problemas e/ou exercicios

% Cualificación:
35%

Competencias avaliadas:
A2, A4, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10

Resultados previstos na materia:
RA1, RA2,
RA3,
RA4


PROBA 3:
Proyecto

Descrición:
Desenvolvemento dun proxecto no que se aplicarán os conceptos de
xestión de configuración de software tratados na materia.

Metodoloxía(s) aplicada(s):
Proyecto

% Cualificación:
35%

Competencias avaliadas:
A2, A4, A5, B1, B8, B9, C1, C4, C8, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D12

Resultados previstos na materia:
RA1, RA2,
RA3,
RA4CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA E FIN DE CARRERA

Na
avaliación global empregaranse os sistemas expostos anteriormente.

Respecto
á
avaliación continua, no caso de non superar as “Prácticas de
laboratorio” substituiranse polo “Exame de preguntas de
desenvolvemento” recollido
no sistema de avaliación global. O resto das metodoloxías de
avaliación manteranse igual.


PROCESO DE
CUALIFICACIÓN
DE ACTAS

En calquera das convocatorias, o alumnado deberá
superar cada unha das metodoloxías de avaliación e das probas
parciais das que se compoñen para superar a materia. Considerarase
que unha metodoloxía de avaliación está superada cando se obteña
unha puntuación igual ou superior ao 50% da nota máxima da dita
metodoloxía. Ademais, considerarase que unha proba está superada
cando se obteña unha puntuación igual ou superior ao 40% da nota
máxima da devandita proba. No caso de que un/ha alumno/a non supere
algunha das metodoloxías e/ou probas, asignarase un máximo de 4,9
puntos como nota final da materia.


DATAS DE AVALIACIÓN

As datas das probas correspondentes ao sistema
de avaliación
continua se publicará no calendario de actividades, dispoñible na
páxina web da
ESEI https://esei.uvigo.é/docencia/horarios/.

As datas oficiais de exame das diferentes
convocatorias, aprobadas oficialmente pola Xunta de Centro da ESEI,
atópanse publicadas na páxina
web da ESEI https://esei.uvigo.é/docencia/horarios/.


EMPREGO DE
DISPOSITIVOS M
ÓBILES

Lémbrase a todo o alumnado a prohibición do
uso de dispositivos móbiles
en exercicios e prácticas, en cumprimento do artigo
13.2.d)
do Estatuto do
Estudante
Universitario, relativo aos deberes do
alumnado universitario, que establece o deber de "Absterse da
utilización ou cooperación en procedementos fraudulentos nas probas
de avaliación, nos traballos que se realicen ou en documentos
oficiais da universidade"


CONSULTA/SOLICITUDE DE
TITORÍAS

As titorías
poden consultarse a través
da páxina
persoal do profesorado, accesible a través
de
https://esei.uvigo.é/docencia/profesorado/.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000