Guia docente 2023_24
Escola Superior de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Concorrencia e distribución
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 17 17 34
 
Estudo previo 0 15 15
Prácticas de laboratorio 24 24 48
Resolución de problemas 1 20 21
 
Presentación 0 4 4
 
Resolución de problemas e/ou exercicios 3 9 12
Exame de preguntas de desenvolvemento 0 2 2
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0 12 12
Práctica de laboratorio 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000