Guia docente 2020_21
E. S. de Enxeñaría Informática
Grao en Enxeñaría Informática
 Materias
  Deseño de arquitecturas de grandes sistemas software
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia regular ao laboratorio de prácticas e participación (formulación de dúbidas sobre o traballo, etc.). RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 5 CB4
CB5
CG9
CE13
CE30
CT8
CT9
CT14
Presentación Preparación e presentación en pequenos grupos dun tema, a súa exposición oral e formulación de aplicacións. Terase en conta a claridade da exposición, a calidade da presentación e o axuste ao tempo máximo preestablecido. RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA5, RA6 15 CB3
CB4
CG1
CG5
CG9
CE22
CE25
CE27
CE28
CE30
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT14
Exame de preguntas obxectivas Realización de diferentes probas tipo test ao longo do curso que incluirán contidos teóricos e prácticos da materia. RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA3, RA5, RA6 35 CB3
CB5
CG5
CG9
CE13
CE19
CE22
CE25
CE28
CE32
CT6
Proxecto Realización de proxectos que integren os contidos vistos na materia. RESULTADOS DE APRENDIZAXE AVALIADOS: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 45 CB2
CB3
CB5
CG5
CG9
CE19
CE22
CE25
CE27
CE28
CE32
CT5
CT6
CT7
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA ASISTENTES 1ª EDICIÓN DE ACTAS

Non existe unha asistencia mínima a clases para considerar un alumno como "asistente". Se un alumno desexa ser avaliado expresamente como "non asistente", deberá indicalo ao profesor antes da data do exame da primeira edición de actas.

Para superar a materia, a cualificación final debe ser igual ou superior a 5,
debéndose obter como mínimo un 3,5 (sobre 10) en cada unha das
probas
(probas
tipo test, proxectos e presentacións/exposicións).

A nota por asistencia a clase calcularase de forma
proporcional á asistencia real do alumno (non existindo ningunha
porcentaxe de faltas permitidas).

Ponderación

Cualificación final = 0,05 * nota por asistencia e participación + 0,15 *
presentacións/exposicións 0,35 * nota media de próbalas tipo test + 0,45
* proxectos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES

Para superar a materia, a cualificación final debe ser igual ou superior a 5,
debéndose obter como mínimo un 3,5 (sobre 10) en cada unha das
probas
(probas
tipo test, proxectos e presentacións/exposicións).

Metodoloxía/Proba 1: Presentacións/exposicións.

 • Descrición: Preparación e presentación en pequenos grupos dun tema, a súa exposición oral e formulación de aplicacións. Terase en conta a claridade da exposición, a calidade da presentación e o axuste ao tempo máximo preestablecido.
 • % Cualificación: 15% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualificación igual ou superior a 3,5 puntos sobre 10).
 • Competencias avaliadas: CB3, CB4, CG1, CG5, CG9, CE22, CE25, CE27, CE28, CE30, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT14.
 • Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA5, RA6

Metodoloxía/Proba 2: Probas de tipo test.

 • Descrición: Realización de diferentes probas tipo test ao longo do curso que incluirán contidos teóricos e prácticos da materia.
 • % Cualificación: 40% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualificación igual ou superior a 3,5 puntos sobre 10).
 • Competencias avaliadas: CB3, CB5, CG5, CG9, CE13, CE19, CE22, CE25, CE28, CE32, CT6.
 • Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA3, RA5, RA6.

Metodoloxía/Proba 3: Proxecto.

 • Descrición: Realización de proxectos que integren os contidos vistos na materia.
 • % Cualificación: 45% (Para liberar esta parte, o estudante deberá obter unha cualificación igual ou superior a 3,5 puntos sobre 10).
 • Competencias avaliadas: CB2, CB3, CB5, CG5, CG9, CE19, CE22, CE25, CE27, CE28, CE32, CT5, CT6, CT7, CT11.
 • Resultados de aprendizaxe avaliados: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6.

Ponderación

Cualificación final = 0,15 * presentacións/exposicións 0,4 * nota media de próbalas tipo test + 0,45 * traballos e proxectos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA 2ª EDICIÓN DE ACTAS E FIN DE CARREIRA

Empregarase o mesmo esquema de avaliación detallado na sección "CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA NON ASISTENTES".

PROCESO DE CUALIFICACIÓN DE ACTAS

Independentemente da convocatoria e do tipo de asistencia, no caso de non superar algunha parte da avaliación, cando a puntuación total ponderada fose superior a 5 sobre 10, a cualificación en actas será de 4,9.

DATAS DE AVALIACIÓN

O calendario de probas de avaliación aprobado oficialmente pola Xunta de Centro
da ESEI atópase publicado na páxina web
http://www.esei.uvigo.es.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000