Guia docente 2021_22
Facultade de Educación e Traballo Social
Grao en Educación Social
 Materias
  Xénero e educación social
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Proba de resposta longa 50 CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CT1
CT2
CT3
Traballo tutelado Elaboración dun documento escrito sobre un tema relacionado coa materia, tamén se fará unha exposición oral do mesmo. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CE8
CE12
CT1
CT2
CT3
CT18
Seminario O alumnado presenta os resultados obtidos sobre un tema de actualidade 20 CB1
CB2
CB3
CG1
CG2
CG3
CE8
CT1
CT2
CT3
CT18
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Sobre o traballo tutelado :O comenzo do curso o alumnado e a profesora decidirán, se este traballo se fai de maneira individual ou en grupo. E se o traballo en grupo pode sustituir o examen,   o traballo tutelado entón   pasaría a ser avaliado cunha cualificación do 80%. De ser así o traballo debe ser feito  por todo o grupo(GM) , debe ser exposto na aula, e na exposicion deben participar todo o alumnado que forma o grupo. O traballo debe abordar unha gran porcentaxe  dos contidos do programa da materia. Se aguhna persoa non participa deberá facer o exame escrito.

Alumnado non presencial:

- O alumnado que non poda asistir a clase
regularmente, non poida seguir a avaliación continuada nin asistir á
tutorización dos traballos, realizará as seguintes probas: unha proba de
contidos teóricos (50%), un traballo sobre un tema relacionado cos
contidos do programa (30%), e o resumo dos libros(20%: Kiama Chimamanda " Querida Ijeawele .Como educar en el feminismo. Ed. Literatura Random Hause 2021, "Todos deberiamos ser Feministas " de Kiama Chimamanda Ed. Literatura Random Hause 2020. e "Etica para Celia" de Ana de Miguel Ed. SA Ediciones B 2021.apuntados na bibliografía básica ), sendo necesario obter,polo menos, o aprobado en cada unha das probas para superar a materia.

Segunda convocatoria: O alumnado
que supere algunhas das probas ou actividades, obxecto
de avaliación, conservaráselle a cualificación da parte aprobada hasta a
convocatoria de Xullo. As probas non superadas serán avaliadas nesa
convocatoria. 

Para aprobar a materia o alumnado
presencial e o non presencial deberá ter un 50% en cada unha das probas
obxecto de avaliación

Para a data do exame consultar a seguinte
dirección web:
http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000