Guia docente 2023_24
Facultad de Educación y Trabajo Social
Grao en Educación Infantil
 Materias
  Ética e deontoloxía profesional
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Presentación Presentación en clase, e discusión. (Mínimo 1 Presentación) 30 D1
D3
D6
D9
D13
D15
Estudo de casos Estudo, análise e debate sobre casos prácticos vencellados ao temario da materia. (Mínimo 1 Entrega) 40 D1
D3
D6
D13
D15
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame da materia sobre cuestións de relación de contenidos e razonamento. 30 D1
D3
D13
D15
D19
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Segunda convocatoria: As partes da materia superadas na 1ª oportunidade, non serán obxecto de avaliación na 2ª, considerándose, polo tanto, como aprobadas nese curso académico

Alumnado non presencial: o alumnado que non poida seguir a avaliación continuada (Asistencia do 80% das sesións) realizará unha proba de contidos teóricos (50%) e un comentario de texto (50%) na data oficial do Exame.

As datas oficiais dos exames poden consultar na web da Facultade, no apartado Organización Académica.

En coherencia co carácter inclusivo que caracteriza a Facultade de Educación e Traballo social, esta guía poderá ser adaptada para atender ás necesidades específicas de apoio educativo que presente o alumnado adscrito ao programa PIUNE (PAT)

Coa finalidade de favorecer a conciliación da vida laboral e a formación académica, os contidos, planificación, recursos metodolóxicos e sistema de avaliación adaptaranse para alumnado do curso ponte garantindo, en todo caso, a consecución das competencias e resultados de aprendizaxe establecidos neste documento. Abrirase un cartafol específico na plataforma Moovi na cal se informará das tarefas e probas de avaliación que guiarán o desenvolvemento desta materia para alumnado do curso ponte ou profesionais en exercicio.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000