Guia docente 2023_24
Facultad de Historia
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
 Materias
  Traballo Fin de Máster
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Presentación Avaliación da memoria do traballo fin de Máster. Redacción, estructura, formato, obxectivos, metodoloxías, análise de resultados e conclusión. (80%)
Avaliación da exposición e defensa do traballo fin de Máster. Claridade na exposición, uso acertado da linguaxe, estrutura da exposición, capacidade de síntese, respostas as cuestións formuladas polo tribunal. (20%)

Resultados da aprendizaxe:
O Trabajo de Fin de Máster permitirá aplicar e desenrrollar de forma integrada os contidos formativos e as competencias asociadas ao Máster, mediante a realización e defensa por parte de cada estudante dun traballo tutelado.
100 A1
A2
A3
A4
A5
B4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C8
D1
D2
D3
D4
D5
D6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O traballo fin de máster só poderá ser defendido e avaliado cando se teña constancia de que o/a estudante superou todos os créditos necesarios para a obtención do título de máster, excepto os correspondentes ao propio traballo fin de Máster. 

O acto de lectura e defensa do TFM será público ante o tribunal designado ao efecto, realizado mediante sesión online a traveso de videoconferencia (Campus Remoto)

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000