Guia docente 2023_24
Facultad de Historia
Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural
 Materias
  Figuras de Intervención e Xestión de Proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo Elaboración, redacción e entrega dun borrador ou esquema de proxecto de intervención 40 A3
B1
C2
C3
D5
D9
Resolución de problemas e/ou exercicios Exercicios: entrega de comentarios críticos sobre os artigos, documentos ou enlaces presentados en cada tema 40 A3
B1
C2
C3
D5
D9
Observación sistemática Comunicación y participación activa en la materia a través de los medios
telemáticos: acceso y uso de la plataforma de teledocencia (descarga de
documentos, participación en foros generales), participación en las
sesiones presenciales (en directo o visualización asíncrona de las
grabaciones), uso de otros sistemas de comunicación.
20 A3
B1
C2
C3
D5
D9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Segundo
o establecido no “Regulamento sobre a avaliación, a cualificación e a
calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe do estudantado da Universidade
de Vigo
”, do 2023, existen dous sistemas de avaliación que o alumnado
poderá elixir: o preferente, que se aplicará por defecto, de “avaliación
continua
” (probas e actividades diversificadas que teñen lugar ao longo do
cuadrimestre), e o denominado de “avaliación global” (exames e/ou
entrega de traballos/exercicios a realizar nas datas oficiais de avaliación
establecidas no calendario académico), que deberá ser expresamente solicitado
polo alumnado interesado, e comunicado ao profesorado responsable no prazo
máximo de 31 días desde o início do cuadrimestre.

As
probas de “avaliación global” desta materia consistirán no seguinte: resolución de problemas e/ou exercicios (50%), traballo (50%).

O
alumnado ten dúas convocatorias/oportunidades de avaliación. A primeira lévase
a cabo durante o cuadrimestre de docencia. A segunda (ou de 2ª oportunidade)
realizaráse no mes de xullo, para o cal habilitarase de novo o acceso á
plataforma docente.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000